Musik för Eukaryoter / Music for Eukaryotes / Galleri Riis 2013

Installation view:

Grönt Brus / Green Noise, 2013 / Videoinstallation: five monitors, three single-board computers, two Mac Mini / 203 x 110 x 20 cm.

Musik för Eukaryoter / Music for Eukaryotes / Galleri Riis 2013 .